KURSY EFS - KSIĘGOWOŚĆ -  RACHUNKOWOŚĆ - PODATKI

KURSY EFS - KSIĘGOWOŚĆ - RACHUNKOWOŚĆ - PODATKI

 
   
 EFS
O programie
 
 Uprawnienia
Praca w księgowości
Główny księgowy
Samodzielny księgowy
 
 Formularz zgłoszeniowy
 Formularz zgłoszeniowy do pobrania
 
 Katalog szkoleń
 Pobierz katalog szkoleń
 
 Newsletter
 Zapisz się na naszą listę mailingową,
 aby otrzymywać informację
 o najnowszysch szkoleniach.
 

 adres e-mail
 
 Inne serwisy MDDP
szkolenia księgowość
studia podyplomowe
kursy księgowości
 
 Strony internetowe Akademii MDDP
Sprawozdanie finansowe
Kursy księgowości
Szkolenia biznesowe
Szkolenia i kursy komputerowe
Kursy Ksiegowosci Warszawa
 
  Formularz zgłoszeniowy

  Temat:
  Termin i miejsce:
  Cena za osobę:*
  Zgłaszane osoby
  Imię i nazwisko:*
  Stanowisko/Dział:*
  e-mail:*
  Telefon:*
  Faks:*
  Forma płatności:*
  Uwagi:
  Dane do wystawienia faktury
  Nazwa firmy/Imię i nazwisko:*
  Dla osób fizycznych prosimy wprowadzić Imię i Nazwisko
  Ulica:*
  Kod:*
  Miejscowość:* 
  NIP:*
Dodatkowe osoby:
 
 (*) pola wymagane

Niniejszy formularz ma formę umowy zawartej pomiędzy osobą zgłaszającą a firmą szkoleniową. Na 6 dni przed rozpoczęciem szkolenia, na podany e-mail lub numer faksu, zostanie do Państwa przesłane "potwierdzenie udziału w szkoleniu" zawierające wszelkie informacje organizacyjne oraz prośbę o dokonanie płatności. W przypadku nie otrzymania potwierdzenia na 4 dni przed zajęciami, prosimy o kontakt telefoniczny z działem szkoleń. Warunkiem uczestnictwa w naszych przedsięwzięciach jest dokonanie przed szkoleniem wpłaty na konto, po uprzednim otrzymaniu pisemnego potwierdzenia udziału w szkoleniu. Opłata za uczestnictwo obejmuje koszty szkolenia, materiałów, poczęstunków w czasie przerw oraz obiadów. Cena nie zawiera kosztów ewentualnego noclegu, przejazdu i parkingu. Przy odwołaniu zgłoszenia do 7 dni przed terminem zajęć nie zostaną Państwo obciążeni kosztami szkolenia. Nie stawienie się na zajęcia, a także odwołanie uczestnictwa w terminie późniejszym niż 7 dni przed terminem szkolenia spowoduje obciążenie pełnymi kosztami. Odwołanie zgłoszenia wymaga formy pisemnej. Istnieje możliwość zgłoszenia zastępstwa uczestnika szkolenia.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy spółka doradztwa podatkowego sp. z o.o. w Warszawie w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy spółka doradztwa podatkowego sp. z o.o. na podany adres e-mail (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych - tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z póĄn. zm.). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.
W przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie.

   
   
Mapa serwisu
www.akademiamddp.pl